Kasica Brojalica

“Kasica Brojalica“ je program lojalnosti koji smo osmislili i kreirali za potrebe kompanije Gomex a omogućava instant uštede prilikom kupovine akcijskih artikala kao i prikupljanje bonitetnih poena u mreži maloprodajnih objekata i mreži eksternih partnera programa lojalnosti. Kada potrošač sakupi unapred definisani broj poena, omogućena mu je konverzija istih u novac koji se može iskoristiti za redovnu kupovinu u svim objektima u lancu Gomex d.o.o.

Poeni koje se skupljaju putem Kasice Brojalice nazivaju se simbolično „Keširići“, obzirom da tokom kupovine oni zamenjuju pravi novac. „Keširići“ se mogu skupljati kupovinom kako u svim Gomex objektima, tako i kod partnera koji učestvuju u projektu Kasica Brojalica. Partnersku mrežu čine preduzeća koja prodaju robe ili pružaju usluge i koja na komplementaran način učestvuju u mesečnoj potrošnji kućnog budžeta jedne porodice.

Svaki vlasnik Kasice Brojalice dobija mogućnost besplatnog pristupa internet portalu na kojem ima detaljan uvid u svoju potrošnju, kao i uvid u saldo prikupljenih „Keširića“. Prilikom svakog provlačenja Kasice Brojalica, dobija slip (papirni isečak) na kojem je iskazan saldo prikupljenih „Keširića“ u konkretnoj transakciji i ukupan broj "Keširića" na svom saldu. Upit u stanje može se i u svakom trenutku zatražiti na bilo kom prodajnom mestu na kojem je moguće provući Kasicu Brojalicu kao i na Info pultu koji se nalazi u prodavnicama. Stanje „Keširića“ može se vrlo lako pratiti i preko mobilne aplikacije „Kasica Brojalica“.

Trudili smo se da vlasnicima kartica omogućimo pristup sopstvenim nalozima na sve načine koji su njima najbliži i najlakši za korišćenje: na kasama prilikom kupovine, na info pultu, putem portala i mobilne aplikacije a naš veliki trud oko administracije zaslužan je što se svi željeni podaci dobijaju odmah, u realnom vremenu.