Digitalni marketing

Digitalni marketing je oblast marketinga koja za cilj ima da se kroz kreativno osmišljen i kvalitetno sproveden nastup na digitalnim kanalima komunikacije obratite željenoj ciljnoj grupi i započnete komunikaciju.

Upravo tu je ogromna prednost digitalnog marketinga: pored toga što reklamira proizvod tamo gde su svi primaoci informacija, na digitalnim medijima, on pruža jasan uvid u učinke svake kampanje i daje preciznu sliku o isplativosti ulaganja i reakcijama ciljne grupe.

Neke od usluga koje vam nudimo su:

  • izrada i održavanje web sajtova
  • SEO – optimizacija sadržaja za pretraživače
  • e-Commerce rešenja
  • izrada mobilnih aplikacija
  • kreiranje strategije nastupa na društvenim mrežama
  • content marketing
  • direktni marketing

 

Ukoliko je sve ovo naslonjeno na loyalty program, u mogućnosti smo da od prvog do poslednjeg koraka sprovodimo integrisana rešenja.