Loyalty as a Service


Ukoliko razmišljate o uvođenju loyalty programa ili niste zadovoljni sa načinom funkcionisanja postojećeg i smatrate da postoji prostor za unapređenje, na pravom ste mestu.

Loyalty as a Service (LaaS) jeste paradigma našeg nastupa na tržištu kada su u pitanju usluge vezane za implementaciju i administriranje loyalty programima. On obuhvata sve faze, od idejnog koncepta i dizajna do maksimalnog iskorišćenja potencijala loyalty programa kroz optimizaciju poslovnih procesa i direktan marketing.

LaaS jeste modularan i može se primenjivati parcijalno u zavisnosti od potreba klijenata i nivoa integracije sa njima, a obuhvata sledeće:

 

 • Kreiranje loyalty strategije i loyalty šeme

  U zavisnosti od tipa biznisa, različite su i loyalty strategije. Da li koristiti pojednostavljene mehanizme sa benefitom koji se ogleda u instant popustima, kompleksnije sa opcijom prikupljanja i trošenja loyalty poena, one koje u sebi sadrže i različite stepene boniteta u zavisnosti od količine potrošenih sredstava (Gold, Silver, Bronze...) ili je multipartner opcija, odnosno uključivanje više partnera u jednu loyalty šemu, nešto što vas zanima?

  Koristeći naše iskustvo i ekspertizu, zajedno sa klijentom dizajniramo stretegiju kao temelj implementacije loyalty programa, jasno definišemo cilj, kao i pristupamo njegovoj kvantifikaciji.

 • Dizajn i izrada pristupnice, kartica i ostalog promo materijala

  Na bazi definisane loyalty strategije i šeme, kreiramo  upitnike / pristupnice / Ugovore o članstvu i obavljamo sve procedure u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i prijavom zbirke nadležnom Povereniku.

  U saradnji sa našim partnerima, obezbeđujemo dizajn i izradu personalizovanih i/ili nepersonalizovanih kartica sa magnetnom trakom, čip kartica, barkod kartica, „3 key tag“ kartica...

   

 • Loyalty administracija

  Iz našeg iskustva, imajući u vidu da je "čistoća" podataka ključna za uspeh programa, mora postojati visoki fokus na ovim poslovima, a to često nije izvodljivo u multi-tasking marketing sektorima kompanijama.

  Naš profesionalni tim iskusnih operatera radi na unosu i obradi svih podataka.

 • Integracija sa ERP / POS softverom

  U zavisnosti od konkretnog projekta, od zahteva klijenta, kao i tehničkih mogućnosti i pretpostavki, preko JSON WS-a i/ili DB linka integrišemo klijentske aplikacije sa našim serverima i programskim procedurama.

  Bez obzira na tehnologiju u kojoj je razvijen ERP/POS softver, u mogućnosti smo da se povežemo sa našim serverima (Oracle), a sa nekoliko ERP/POS provajdera već imamo uspostavljenu integraciju.

 • Processing Loyalty transakcija 

  Kada uspostavimo integrisanu komunikaciju na relaciji POS/kasa - loyalty server, u mogućnosti smo da procesiramo loyalty transakciju u realnom vremenu.

  U slučajevima kada ne postoji mogućnost integracije sa ERP/POS softverom klijenta, imamo razvijenu web aplikaciju za koju je neophodan samo pristup internetu sa strane klijenta.

  Bez kontinuirane internet veze sa klijentskim aplikacijama, na bazi transferisanih podataka, obrađujemo transakcije u offline režimu.

 • Call center

  Help desk / Inbound – prijem i rešavanje svih reklamacija vezanih za korišćenje Loyalty kartice. "Gde je moja kartica?", "Pogrešno je napisano ime i prezime!", "Nisu mi obračunati poeni iz jučerašnje kupovine!"...na sva ova pitanja, naši operateri imaju odgovore!

  Telemarketing / Outbound - Sprovođenje telemarketing kampanja po zahtevu klijenta.

  CRM modul integrisan sa Call centrom - svi podaci vezani za pojedinačnog potrošača (lični podaci, podaci o kupovinama do pojedinačne stavke, kategorizacija potrošača po raznim parametrima, podaci o kontaktima sa konkretnim potrošačem, itd...).

  Napredni CRM modul omogućuje mnogo kvalitetniji rad operatera i brže rešavanje reklamacija.

 • SpotLight Campaign Generator

  Modul za kreiranje marketinških kampanja u okviru multi-modularne, sopstveno razvijene aplikacije, "SpotLight"-a.

  Moguće je kreirati kampanje za nivo kompletnog računa, pojedinačne stavke, cele robne grupe i/ili brenda. Kampanje mogu biti validne za pojedinačan račun ili za agregirane račune u definisanom vremenu u definisanim objektima. 

 • SpotLight Sniper

  Modul za slanje promo poruka o definisanim kampanjama izabranoj ciljnoj grupi Filteri za definisanje ciljne grupe (pol, starost, lokacija, kupovina određenih robnih grupa/artikala, stanje loyalty bodova, nivo aktivnosti,...)

  Push notifikacije, SMS, Viber, Newsletter, Facebook Custom Audience sa razvijenim API protokolima odnosno generisanjem fajlova iz baze podataka u potrebnom formatu. 

 • SpotLight Tracker 

  Postavljenje ciljeva marketinških kampanja (povećanje prodaje, broja računa, itd...) i merenje ispunjenja istih po pojedinačnim kampanjama.

  Praćenje rezultata kampanja i prema postavljenim snajperima, pa možemo videti koliki efekat ima slanje poruka po pojedinačnim kanalima (SMS, Viber, Newsletter,...)

 • SpotLight Reports

  Modul za dinamičko izveštavanje o svim relevantnim informacijama proisteklim iz loyalty programa.

  Razvili smo i mogućnost slanja automatizovanih poruka koje će se slati kada se dese određeni "događaji", pa tako potrošač može dobiti SMS/Viber poruku kada iskoristi svoje bonitetne poene, kada pređe zadati limit, poruku za rođendan i sl.

 • B2C web portal, Mobile App (android, iOS), dizajn i programiranje

  Dizajniramo i/ili programiramo web portale i mobilne aplikacije putem kojih svi potrošači dobijaju pristup personalizovanom nalogu za praćenje svih podataka vezanih za korišćenje kartice konkretnog potrošača kao što su:
  uvid u stanje bonitetnih poena, uvid u kompletne račune do nivou pojedinačne stavke, personalizovane akcije i vesti, ....

  B2B portali, Info pult rešenja, Price-checkeri i ostala sofisticirana i kompleksna IT rešenja, jesu takođe svojevrsne nadogradnje loyalty programa koje možemo da izradimo za klijenta.

 • Ankete / Istraživanje

  Kada pravoj ciljnoj grupi, do koje ste došli analizom i ukrštanjem podataka, postavite relevantna pitanja, s jedne strane dobijate veoma vredan i kvalitetan "feedback", a s druge strane jačate i lojalnost potrošača.

  U saradnji sa partnerom, specijalizovanom agencijom za istraživanje tržišta, razvili smo aplikaciju i sprovodimo kako online upitnike, tako i CATI istraživanja stavova i mišljenja lojalnih potrošača, kao svojevrsnu nadogradnju loyalty programa.