Gomex

Sa preko 3,5 miliona korisnika u Srbiji, Facebook predstavlja ogromno potencijalno tržište za plasiranje informacija. Kvalitet sadržaja i njegova optimizacija u odnosu na ciljnu publiku su neki od najbitnijih faktora uspeha. Za Gomex kompaniju kreiramo kvalitetan, vizuelno dopadljiv sadržaj koji u kombinaciji sa plaćenim oglašavanjem rezultira u rastu engagementa, jačanju brenda, povećanju prodaje i ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Do potrošača najbrže dopiremo informacijama putem direktnog marketinga, slanjem Newslettera, Viber i SMS poruka.