Facebook Custom Audience – najbolji odgovor na "Explore feed"

Facebook Custom Audience – najbolji odgovor na "Explore feed"

Za iskorišćenje potencijala koje Facebook pruža oglašivačima, odavno nije dovoljna intuicija ili veština „komšijinog malog“ koji ima Facebook nalog i zna da poveže kreditnu karticu sa svojim Facebook nalogom. I pored toga što je, uzimajući u obzir cost/benefit racio, ova društvena mreža i dalje verovatno najisplativiji kanal za oglašavanje, cena oglašavanja merena kroz učinak na ovoj društvenoj mreži iz godinu u godinu raste, a ono što ovaj rast može dramatično ubrzati jeste i najnovija promena na ovoj društvenoj mreži.

Bez prethodne najave, na profilima korisnika Facebook-a pored dosadašnjeg News feed-a osvanuo je savim novi tab: Explore feed. U starom tabu i dalje su smešteni svi sadržaji koje dele vaši prijatelji i porodica, dok u novom možete pronaći sadržaje sa Facebook stranica. Sa ‘malom začkoljicom’: sponzorišući svoje postove, stranice će opet zaslužiti da se njihovi sadržaji nađu u starom News feed-u.

ADAPTIRATI SE - ZNAČI POSTOJATI

Tako, već nakon uključivanja u igru novog taba, veliki broj korisnika zabeležio je radikalan pad organic reach-a, što je, sasvim razumljivo, unelo paniku i ljutnju među sve koji Facebook koriste za promociju svog posla. U prvom redu, medije, koji su svoju egzistenciju većinski oslanjali na deljenje sadržaja mrežom Facebook-a. Analizirajući uticaj koji bi Facebook mogao da ima na održavanje velikog broja biznisa, ukoliko nastavi sa svojom novinom, stručnjaci tvrde da ova promena po njih može da bude čak i fatalna, naročito među poslovima koji ne koriste druge kanale osim Fejsbuka.

U nastaloj situaciju, ukoliko posedujete loyalty program i sopstvenu bazu korisnika, korišćenje Facebook Custom Audience postaje sve značajnije, i sasvim je razumljivo što govorimo o neminovnosti kreiranja idealne ciljne grupe.

Prilikom kreiranja ciljne grupe kojoj će se plasirati konkretan oglas, promotivna poruka ili jednostavno promovisati FB stranica, Facebook nam nudi veliki broj parametara pomoću kojih možemo ciljati kome će ta poruka biti plasirana. Pomoću socio-geografskih odrednica (pol, starost, mesto stanovanja, region, država), interesovanja, tj. ponašanja Facebook korisnika na mreži (šta „lajkuju“, prate, itd...), algoritmom možemo prilično precizno pogoditi ciljnu grupu. Međutim, ovo nekada nije dovoljno...u situaciji sve skupljeg „reach“-a i „engagement“-a, potreban nam je bolji i precizniji „snajper“ koji će dovesti do konverzija.

INTERNA BAZA PODATAKA JE VAŽNA

Ukoliko preduzeće ima bazu svojih kupaca, bilo da je ona rezultat automatizovanog loyalty programa ili u formi obične excel tabele sa podacima, Facebook dozvoljava da se veoma jednostavnim „upload“-om excel fajla, pomoću upoređivanja ovih podataka sa podacima koje korisnici ostavljaju prilikom kreiranja svojih naloga, napravi prilagođena publika – „Custom Facebook Audience“ kojom će se plasirati konkretna poruka. Ovde nema promašaja! Pitanje je samo koliko je kvalitetna i obimna baza podataka koju preduzeće poseduje i da li će broj onih koje Facebook prepozna, biti dovoljan za kreiranje respektabilne ciljne grupe. Ono što od podataka Facebook upoređuje, jesu Ime, Prezime, Pol, Datum rođenja, Mobilni telefon, email, mesto stanovanja, itd...i što je baza potpunija, veći će biti procenat konverzije u prilagođenu publiku.

PRIVATNOST PODATAKA - KONTROVERZA KOJU REŠAVATE SVOJIM KREDIBILITETOM

Osetljivo je pitanje poverljivosti i zaštite ličnih podataka ali suočeni sa veoma striktnom regulativom koja se bavi ovim pitanjima na razvijenijim tržištima od našeg, Facebook decidirano garantuje da te podatke ne čuva kod sebe niti koristi za bilo šta drugo osim za svrhu kreiranja Custom Audience-a. Custom Audience je moguće kreirati i putem Facebook Pixela, preko kojeg Facebook skuplja i prati posetioce websajta na kojem je ovaj pixel (deo programskog koda) instaliran, putem praćenje korisnika određenih aplikacija itd...za ovo je ipak potrebno određena programerska veština, za razliku od gore pomenutog metoda kreiranja putem prostog „upload“-a fajla.

Kada se preduzeće odluči za implementaciju neke vrste loyalty programa, korišćenje podataka u cilju direktnog marketinga mora biti jedan od najbitnijih ciljeva, a u odnosu na SMS i email marketing, Facebook Custom Audience sve više dobija na značaju.

Nismo se u ovom tekstu dotakli kreiranja samog sadržaja promotivne poruke, ali definitivno, sve i da najpreciznije pogodimo publiku sa nekom porukom, ako je poruka nerelevantna u smislu sadržaja ili vizuelno loše odrađena, nećemo postići efekat. Isti rezultat će biti i ako najkvalitetniji sadržaj plasiramo pogrešnoj publici.

Možda nije adekvatna komparacija, ali pade nam na pamet ona šala: „Kume, hoćeš kafu ili rakiju?“ – „Ne razdvajaj mi to, kume“ ?