6 razloga zbog kojih bi trebalo da razmišljate o uvođenju loyalty programa

6 razloga zbog kojih bi trebalo da razmišljate o uvođenju loyalty programa

Ukoliko se bavite prodajom roba i/ili usluga krajnjim korisnicima, uz uslov da imate kvalitetan odnos kvalitet/cena, nije velika mudrost prodati proizvod prvi put kupcu i u ovu svrhu poslužiće svi standardni alati marketing mixa...međutim, tržište je malo, konkurencija ne spava i sigurni smo da za dugoročnost, održivost i rentabilnost vašeg biznisa, ključ uspeha leži u PONOVNIM kupovinama onog istog kupca, odnosno u zadovoljnom kupcu koji vam se uvek vraća.

Kartice lojalnosti, sa setom boniteta koje donose svom imaocu, su i osmišljene upravo sa ciljem da jačaju zadovoljstvo i lojalnost „njegovog veličanstva“ kupca prema vašem biznisu, što će za posledicu imati povećanje prodaje na bazi ponovljenih kupovina.

1) Podaci, podaci, podaci...podaci

Ukoliko ultimativni cilj loyalty programa nije prikupljanje relevantnih podataka o vašim kupcima i njihovim navikama, nemojte ni da krećete u ovu avanturu. Veoma je bitno definisati šta tačno od podataka skupljamo, na koji način ćemo ih koristiti i u skladu sa tim pripremiti optimalnu infrastrukturu za prijem i procesiranje, kao i za modeliranje alata koji će biti bazirani na podacima a služiti optimizaciji svih poslovnih procesa.

2) Virtuelna kartica lojalnosti – prednosti savremenih tehnologija

Ako je osnovna svrha kartice identifikacija kupaca na mestu prodaje (kao uslov za sticanje boniteta), u današnje vreme plastična kartica nam i nije neophodna. Jedna od stvari koja je uvek uz potrošača jeste njegov mobilni telefon, a putem ovog „pametnog uređaja“ veliki je broj načina na koji je moguće odraditi identifikaciju kupca (NFC, barkod widget, e-wallet,...).

3) Bazična pretpostavka za direktan marketing

Najvažniji atribut kada pričamo o direktnom marketingu jeste relevantnost za primaoca, što znači da ukoliko želimo koristiti benefite „1 na 1 marketing“-a, poruke koje šaljemo moraju biti relevantne za primaoce (imajući u vidu njegove kupovne navike), relevantnim komunikacionim kanalom (telefonski poziv, SMS, Viber, Newsltetter, Facebook Messenger ili pak neka kombinacija), u pravo vreme i dozirane. Potrošač koji dobija njemu korisne informacije, kanalima koje on koristi u pravo vreme, jeste zadovoljan potrošač koji ne klikće na „Unsubscribe“ dugme, čime nam „zatvara vrata“ dalje komunikacije.

4) „Hleba i igara“ - gejmifikacija procesa

Učinite proces kupovine zabavnim, postavite izazove pred kupce, tj. ciljeve koje moraju da dostignu nakon čega ih čeka nagrada, napravite Fantasy takmičenje...putem loyalty programa i obrađenih podataka, bukvalno sve možete meriti pa pretvorite ovo u zabavu i pojačajte zadovoljstvo kupaca.

5) Istraživanje stavova potrošača

Pitajte vaše kupce za mišljenje o kvalitetu proizvoda, vaše usluge, nekoj novoj ideji za unapređenje biznisa o kojoj dugo razmišljate ali se usuđujete da je realizujete.

Ukoliko imate loyalty program i ovde možete i morate biti relevantni, tj. pravim osobama se obratite sa pravim anketama...svi ovi ispitanici, osećaće se važno i zadovoljno zato što želimo da on njih, naših korisnika, iskreno saznamo mišljenje ili savet.

6) Konkurencija

Ovo gledajte kao izazov, osmislite kreativniju bonitetnu šemu od one koju ima konkurencija, neka dizajn kartice bude vrhunski, proces izdavanja jednostavniji i brži...Nemojte po svaku cenu kopirati konkurenciju, morate pronaći nešto po čemu će vas kupci izdvajati, neka to bude superiorni loyalty program.

Ukoliko smo uspeli da vas zainteresujemo za implementiranje loyalty programa ili ga možda već imate ali ne koristite sve mogućnosti koje smo u ovom tekstu pobrajali, javite nam se...naša usluga po principu „Loyalty as a Service“ je modularna i kao što je moguće da vodimo računa o svim segmentima loyalty programa, moguće je i da se fokusiramo samo na odgovarajuće delove.