One Stop Marketing - PRVI U SRBIJI – IZABERI SVOJU AKCIJU – SELEKTOR POPUSTA

0

Replies

PRVI U SRBIJI – IZABERI SVOJU AKCIJU – SELEKTOR POPUSTA

Program lojalnosti ne sme nikada biti gotov proizvod, on mora kontiunirano da “živi”, da se modifikuje i prilagođava potrebama, zahtevima i očekivanjima tržišta. S jedne strane, mora postati alat za optimizaciju gotovo svih poslovnih procesa i personalizovani marketing, a s druge strane, korišćenjem naprednih informatičkih tehnologija, može biti odlična platforma za razvoj i plasman inovacija.

Početkom januara 2015. osmislili smo i pokrenuli za našeg klijenta, Gomex d.o.o. iz Zrenjanina, “Kasica Brojalica” program lojalnosti, a pre nekoliko dana lansirali smo i “Selektor Popusta”, funkcionalnost putem koje svi vlasnici validnih Kasica Brojalica, imaju mogućnost da prave sopstvene, personalizovane akcije, koje važe samo za njih.

Kako smo došli na ideju da lansiramo “Selektor Popusta”? Da bi uopšte imali šansu da uspemo sa ovom inovacijom, morali smo da napravimo više nego respektabilnu bazu korisnika “Kasice Brojalice”, a nju danas čini 240.000 potrošača, sa veoma visokim stepenom aktivacije, a podatak da kupimo 79,1 % ukupnog prometa u maloprodajnom lancu Gomex-a putem kartice, jeste najbolji dokaz da smo sa konceptualnom postavkom benefita za potrošača koji koriste karticu, pogodili pravo u centar. 

Imajući uvek u vidu rečenicu sa početka teksta, intenzivno smo razmišljali u kom pravcu da dalje razvijamo samo program lojalnosti i kako da kapitalizujemo ove fantastične statističke podatke o korišćenju kartica u sistemu.

Radeći aktivno na razvoju i održavanju programa, bili smo svedoci jednog trenda u FMCG industriji (verovatno i u svim drugim industrijama), a to je konstantno povećanje učešća kupovine akcijskih artikala u ukupnim kupovinama. Sve ovo za posledicu ima kontinuirano urušavanje lojalnosti prema brendovima, a obrnuto srazmerno jača lojalnost prema artiklima na akcijskim sniženjima, nezavisno od njihovog brenda ili potrošačevih preferencija.

Ovo opet znači da se sva prodaja u okviru jedne robne grupe, premešta iz akcije u akciju, sa jednog na drugi artikal i dramatično otežava upravljivost samom kategorijom, kako za Category Management retailera, tako i za dobavljača/proizvođača.

I u ovoj “lose-lose-lose” situaciji za sve učesnike, poslužili smo se homeopatskim principom (bez želje da impliciramo bilo šta u vezi ovog pravca u alternativnoj medicini ) ili narodski rečeno, došli smo na ideju da ponudimo rešenje na bazi izreke: “Klin se klinom izbija”.

Ako već ne možemo da se izvučemo iz ovog vrtloga akcijskih sniženja, hajde da pokušamo da ponudimo kupcima da sami izaberu šta žele da bude na akciji i da se pri tom izboru vode onim što zaista žele da kupe, a ne isključivo akcijskom cenom. Svi “Selektori Popusta” danas mogu da izaberu 10 artikala iz ponude od oko 2.000 artikala, koji će za njih biti na popustu tokom celog kalendarskog meseca u kojem potvrde izbor. Narednog meseca, mogu da promene artikle ili da zadrže iste, suština je da oni sami biraju akciju.

Ovde dolazimo i do jednog od najvažnijeg faktora ove funkcionalnosti, a to je “gejmifikacija” samog procesa kupovine i jačanje percepcije kupaca da mnogo bolje sami upravljaju svojim, sve više ograničenim budžetom.

Dani i meseci pred nama će pokazati koliko će potrošača i postati “Selektori Popusta” (računali smo i na tradicionalnu osobinu ljudi sa ovih prostora da svi misle da mogu da budu selektori nacionalnih reprezentacija), ali u svakom slučaju, ovo jeste jedan proizvod baziran na evoluciji postojećeg programa lojalnosti i na bazi stečenog know-how-a kroz celokupni proces.

Danas se 9 od 10 programa lojalnosti, svodi na puko izdavanje kartice koja donosiocu omogućava popust, bez bilo kakvih aspiracija i mogućnosti za korišćenje podataka prikupljenih korišćenjem iste. Pogledajte u svoj novčanik i prebrojte koliko imate raznih loyalty kartica, a ako etimološki posmatramo reč “lojalnost”, shvatamo da nije moguće biti lojalan ka 2 ili više partnera (a kamoli ka svim benzinskim pumpama u gradu koji izdaju kartice).

Mi ne nudimo sotware kao izvorni kod koji će pravilno preračunavati i obračunavti popuste/bonitetne poene, hardware i odgovarajuće licence, mi nudimo razvoj ovog 1 od 10 programa lojalnosti sa jasno definisanom vizijom, strategijom i alatima.